Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bucki świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych.

W ramach pomocy prawnej świadczonej Kancelaria zajmuje się sporządzaniem umów, opinii prawnych, aktów wewnętrznych przedsiębiorców, pism w postępowaniu

sądowym i egzekucyjnym, prowadzi windykację należności, a także w ramach świadczonej obsługi na rzecz podmiotów gospodarczych reprezentuje ich w negocjacjach z kontrahentami, jak również przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

Marcin Bucki

radca prawny

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach (Kt 3309). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podyplomowych studiów w zakresie wyceny i gospodarki nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z nieruchomościami, jak również w prawie medycznym, prawie gospodarczym oraz w zamówieniach publicznych. Posługuje się językiem angielskim.

Kancelaria specjalizuję się w szczególności w:

PRAWO CYWILNE

 • kompleksowa windykacja należności,
 • wszelkie sprawy dotyczące umów i dochodzenie związanych z nimi roszczeń, odszkodowań, w szczególności umowa o roboty budowlane, umowa ubezpieczenia, sprzedaży, dzieło, zlecenie, usługi, itd.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI I PRAWO MIESZKANIOWE

 • obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, w szczególności obsługa posiedzeń organów spółdzielni oraz zebrań właścicieli wspólnot, a także sporządzanie i opiniowanie aktów wewnętrznych spółdzielni i wspólnot,
 • prowadzenie spraw z zakresu własności, służebności, w tym służebności przesyłu oraz użytkowania,
 • umowy deweloperskie,
 • sprawy o eksmisję,
 • dochodzenie zapłaty czynszu i innych opłat związanych z lokalami,
 • sprawy o wstąpienie w stosunek najmu.

PRAWO MEDYCZNE

 • sprawy o zapłatę zadośćuczynienia, odszkodowania, renty z tytułu błędu medycznego, organizacyjnego w związku udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi,
 • kompleksowa obsługa podmiotów leczniczych.

PRAWO RODZINNE

 • sprawy rozwodowe i separację,
 • sprawy o podział majątku dorobkowego,
 • sprawy o umowne ustroje małżeńskie / umowy majątkowe,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej.

PRAWO SPADKOWE

 • prowadzenie postępowań spadkowych,
 • prowadzenie postępowań o dział spadku,
 • zrzeczenie się spadku, odrzucenie spadku, przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych,
 • reprezentowanie klientów przed organami i sądami administracyjnymi,
 • prawy o rentę planistyczną, opłatę adiacencką i odszkodowania w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • sprawy odszkodowawcze w związku z wywłaszczeniem,
 • sprawy o zmianę wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.

PRAWO PRACY

 • doradztwo w zakresie prawa pracy i bieżących spraw związanych z zatrudnieniem,
 • przygotowywanie regulaminów pracy i innych dokumentów z zakresu prawa pracy,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • prowadzenie spraw sądowych.

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

 • obsługa prawna osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • obsługa prawna spółek prawa handlowego, w tym spółek osobowych i kapitałowych, w szczególności w zakresie sporządzania i zmian umów spółek, ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i dalsza obsługa korporacyjna spółek,
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych oraz aktów wewnętrznych przedsiębiorstw,
 • pomoc prawna w negocjacjach z kontrahentami.

Usługi świadczone są kompleksowo - od doradztwa, aż po zastępstwo procesowe, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i egzekucyjnym.Kancelaria gwarantuje rzetelne i staranne prowadzenie obsługi prawnej, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Współpraca

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w sposób dostosowany do potrzeb klienta. Przewidujemy udzielanie porad prawnych:

 • pisemnie,
 • drogą elektroniczną,
 • w siedzibie Klient lub w innym wskazanym przez niego miejscu.

Udzielanie pomocy prawnej przez Kancelarię, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta, odbywać może się w oparciu o umowę stałej obsługi, jak i jednostkowych zleceń. Wynagrodzenie ustalane z Klientem każdocześnie dostosowujemy do stopnia skomplikowania danej sprawy oraz rzeczywistych potrzeb Klienta, przyjmując za podstawę rozliczeń ryczałt, bądź stawkę naliczoną w oparciu o przyjętą uprzednio stawkę godzinową.

Kontakt

Dane kontaktowe

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bucki
ul. Jagiellońska 6/4
40-035 Katowice

NIP: 549-233-16-49
REGON: 243691852

Tel.: +48 33 781 03 76
E-mail: biuro@kancelaria-bucki.pl

Kancelaria czynna:
od pon. do czw.- 9.00-16.00,
pt. od godz.- 9.00-14.00.

Zapraszamy Państwa do Kancelarii po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania telefonicznie.
W zależności od potrzeb Klienta istnieje możliwość ustalenia terminu spotkania również w sobotę, lub po godzinach pracy Kancelarii.

rachunek bankowy

Numer rachunku odbiorcy:
13 1050 1214 1000 0092 0241 2863

Nazwa odbiorcy:
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MARCIN BUCKI

Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A.
Kod BIC (Swift) banku: INGBPLPW

zobacz nas na mapie